מחנה אימונים SAS, דרא"פ דצמבר 2020

SAS training camp, South Africa Dec 2020.