יש גם זמן לחגוג במחנה בדרא"פ

בין אימון לאימון… אפשר לגם ליהנות…