בגליל מתכוננים לסגר שלישי

רגע לפני הסגר השלישי, גליל עליון ניצלו את הזמן לשלוש מחציות מלאות של אימון רוגבי.