“אתנה” ורוגבי ישראל לקידום רוגבי הנשים

“אתנה” ישראל ואיגוד הרוגבי בישראל בפרויקט משותף ומלהיב לקידום רוגבי הנשים.